Kako se roditelji trebaju ponašati u slučaju nasilja nad djecom?

Ukoliko imate sumnju da vam je dijete žrtva nečijeg nasilnog ponašanja, potrebno je da ga ohrabite da vam ispriča. Dok vam dijete priča:

 • potrudite se da slušate svoje dijete i ne prekidate ga,
 • potrudite se da pružite svom djetetu priliku da vam detaljno, koliko je ono u stanju, opiše događaje koji su vezani za nasilje nad njim/njom,
 • potrudite se da ga uvjerite da vam treba prijaviti svaki oblik nasilja koji se nad njim ili njom provodi, te da time ne čini ništa pogrešno,
 • nemojte ohrabrivati dijete da uzvraća nasiljem prema osobi koja vrši nasilje nad njim/njom,
 • nemojte da zanemarujete zastrašivanje, kao jedan oblik nasilja,
 • reagujte odmah, čim vam se dijete prvi put povjeri da je doživilo nasilje,
 • informišite se o simptomima koji se javljaju kod djece koja su doživjela nasilje i potrudite se da, ukoliko neki od njih prepoznate kod svog djeteta, potražite pomoć stručne osobe (npr. stručnog saradnika u školi, psihologa u nekoj zdravstvenoj instituciji).

Ukoliko se nasilje dešava na putu do škole ili u školi:

 • savjetujte dijete da u školu ide ili se iz nje vraća uvijek u društvu drugova,
 • potražite pomoć nastavnika i stručnih saradnika u školi,
 • obavijestite i roditelje druge djece, koja mogu da budu potencijalne žrtve nasilja.

 

Ukoliko sumnjate da se vaše dijete nasilno ponaša, pokušajte da to zaustavite tako što ćete:

 • razgovarati sa njim/njom i objasniti mu/joj posljedice nasilnog ponašanja.
 • povećajte svoju prisutnost u djetetovim aktivnostima, više se bavite djetetom,
 • ukoliko primjetite da dijete ima model nasilnog ponašanja u porodici, utičite na te ljude da se drugačije ponašaju, kako vaše dijete ne bi prisustvovalo nasilnim scenama u porodici,
 • razgovarajte sa djetetovim nastavnicima i stručnim saradnicima u školi, kako biste i od njih dobili podršku u promjeni ponašanja svog djeteta,
 • hvalite svoje dijete svaki put kada se ono ne  ponaša nasilno, odnosno, kada  neku konfliktnu situaciju nenasilno riješi,
 • ukoliko vaše dijete ne želi da razgovara o tome šta se dešava u školi budite uporni, nemojte odustajati.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:


Šta preduzeti u slučaju nasilja?


Kako se djeca trebaju ponašati u slučaju nasilja?


Kako se nastavnici trebaju ponašati u slučaju nasilja nad djecom?


Kako se pojedinci i zajednica trebaju ponašati u slučaju nasilja nad djecom?