Kako se nastavnici trebaju ponašati u slučaju nasilja nad djecom?

Svi zaposleni u školi dužni su da spriječe nasilje koje se dešava u školi i u njenoj blizini, ali i da reaguju u slučaju sumnje da se nasilje nad djecom dešava u okviru porodice, ili nekom drugom mjestu. U rješavanju tog problema, profesionalci u školi trebaju sarađivati sa policijom, centrom za socijalni rad, zdravstvenim institucijama, itd.

Nastavnik, ukoliko posumnja na nasilje u porodici, treba odmah da o tome informiše stručne službe u školi.

Ukoliko naiđe na scenu nasilja, odmah intereveniše kako bi se ono zaustavilo.

U slučaju da učenik prijavi nasilje, nužno je preduzeti sve adekvatne mjere da bi se taj problem riješio. Ni u kom slučaju se ne bi smjelo iznevjeriti ukazano povjerenje i učenika koji je prijavio nasilje dodatno izložiti neprijatnostima.

Potrebno je osigurati podršku djetetu koje je doživjelo nasilje, ali i njegovim roditeljima. U slučaju vršnjačkog nasilja, važno je da se dijete koje vrši nasilje, odmah ne kažnjava (najčešće su i ta djeca izložena nasilju), već mu omogući razgovor sa stručnim saradnicima u školi, a tek onda izreknu mjere.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:


Šta preduzeti u slučaju nasilja?


Kako se djeca trebaju ponašati u slučaju nasilja?


Kako se roditelji trebaju ponašati u slučaju nasilja nad djecom?


Kako se pojedinci i zajednica trebaju ponašati u slučaju nasilja nad djecom?