Kako se pojedinci i zajednica trebaju ponašati u toj situaciji?

Djecu treba  učiti  konstruktivnom rješavanju probleme na koje nailaze, te da na scene nasilja reaguju tako što će ih prijavljivati odraslim osobama.

Svaki odrasli pojedinac u zajednici treba da, na scenu nasilja kojoj prisustvuje, odreaguje tako što će je prekinuti, sam ili uz pomoć odraslih koji su se tu zatekli, i o tome  obavijesti policiju. Prijavljivanja nasilja je zakonska obaveza. Onaj ko zna za nasilje, a o tome ne obavijesti nadležne institucije, i sam je odgovoran za to nasilje.

Nasilje ne trebamo pasivno posmatrati, jer na taj način dajemo do znanja da ga podržavamo.

Odrasli djeci trebaju da budu pozitivan primjer, te da se ne ponašaju nasilno. Tako možemo preventivno da djelujemo, jer djeca nasilje uče od odraslih.

Djeca treba da odrastaju u mirnoj i sigurnoj zajednici, zajednici koja nije tolerantna prema nasilju.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:


Šta preduzeti u slučaju nasilja?


Kako se djeca trebaju ponašati u slučaju nasilja?


Kako se roditelji trebaju ponašati u slučaju nasilja nad djecom?


Kako se nastavnici trebaju ponašati u slučaju nasilja nad djecom?