Institucije kojima se može prijaviti nasilje nad djecom

Nasilje nad djecom se može desiti na bilo kom mjestu. Bez obzira na to gdje se nasilje desilo, postoje određene institucije kojima se to nasilje može prijaviti.

Na ovim stranicama možete da nađete informacije o tome koje su to institucije i koje su to aktivnosti koje one preduzimaju kada dobiju saznanje o tome da je nad nekim djetetom izvršeno nasilje.

Napominjemo da je zakonska obaveza zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu, ali i svakog drugog građanina, da prijavi nedležnim organima (policiji, tužilaštvu, centrima za socijalni rad) zlostavljanje i nasilje nad djecom u porodici, za koje zna ili na koje se osnovano sumnja.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Škola

 

Policija

 

CSR

 

Zdravstvene ustanove

 

Kancelarija ombudsmana

 

Nadležna tužilaštva