Policija

Kada policija dobije prijavu nasilja nad djecom, dužna je uraditi  sljedeće:

  • Uputiti nadležnog inspektora ili neko drugo ovlašteno lice na mjesto događaja, kako bi preuzeo neophodne mjere, te utvrdio sve činjenice i okolnosti koje su vezane uz prijavu, odnosno dojavu nasilja. Ukoliko je potrebna intervencija, kako bi se nasilje zaustavilo, ovo lice je nadležno i za to, kao i za preduzimanje određenih radnji kojima bi se učesnicima u nasilju pružila adekvatna zdravstvena pomoć.

  • Onda kada pripadnici policije trebaju da vrše intervenciju, potrebno je da postupaju u skladu sa propisima svoje nadležnosti.

  • Preduzimanje mjera i radnji prema maloljetnoj osobi vrši se u prisustvu njenih roditelja ili staratelja, ili nadležnih iz centra za socijalni rad.

  • O svakoj prijavi nasilja, koja se  nadležnom tužilaštvu podnosi protiv maloljetnog lica, potrebno je obavijestiti i nadležni centar za socijalni rad, da bi se preduzele mjere odgovarajuće zaštite, koje su u njihovoj nadležnosti.

  • Policija je dužna da ima odgovarajuću evidenciju zaštićenih podataka o slučajevima prijave nasilja među djecom.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Institucije kojima se može prijaviti nasilje

 

Škola

 

CSR

 

Zdravstvene ustanove

 

Kancelarija ombudsmana

 

Nadležna tužilaštva