Zdravstvene ustanove

Kada zdravstvena ustanova dobije prijavu nasilja nad djecom, dužna je uraditi sljedeće:

  • Čim dijete dođe u neku zdravstvenu ustanovu potrebno je uraditi detaljan pregled i ustanoviti da li postoje eventualne tjelesne povrede, te sanirati povrede.

  • Nakon eventualnog zbrinjavanja tjelesnih povreda potrebno je obavijestiti roditelje ili staratelje i uputiti ih, uz njihovu saglasnost, zajedno sa djetetom, da potraže pomoć u Centru za mentalno zdravlje, kako bi se tamo procijenio psihološki status djeteta, te da li je nasilje ostavilo psihičke posljedice na dijete.

  • Važno je da Centar za mentalno zdravlje kontinuirano radi na prevenciji nasilja nad djecom, putem različitih edukacija, kako za djecu, tako i za njihove roditelje ili staratelje.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Institucije kojima se može prijaviti nasilje

 

Škola

 

Policija

 

CSR

 

Kancelarija ombudsmana

 

Nadležna tužilaštva