Počeo projekat „Prevencija maloljetničkog prestupništva na lokalnom nivou“

Opšta 01 Mart 2010

NVO „Zdravo da ste“ je počela  sa realizacijom projekta „Prevencija maloljetničkog prestupništva na lokalnom nivo“ koji finansijski podržava Evropska komisija u iznosu od 80% vrijednosti projekta. Cjelokupan projekat je baziran na Strategiji borbe protiv maloljetničkog prestupništva u Bosni i Hercegovini 2007- 2010. godina.


Planirane aktivnosti realizujemo u Srpcu i Čelincu, gdje su nam partneri opštinski centri za socijalni rad. Najveći dio aktivnosti, planiranih projektom, realiziraćemo kroz dva omladinska centra koja će biti otvorena u sklopu projekta, a u kojima će centri za socijalni rad realizirati aktivnosti sa djecom u sukobu sa zakonom i djecom pod rizikom. Jedanim dijelom planiranih aktivnosti biće obuhvaćeni i roditelji ove djece. Ostale aktivnosti u centrima će biti planirane prema željama i potrebama sve djece u Srpcu i Čelincu i one će predstavljati alternativu ulici i kafićima. Sve te edukativne, rekreativne i kreativne aktivnosti će biti dostupne i djeci koja su došla u sukob sa zakonom ili predstavljaju rizične grupe. Projektom smo planirali sredstva za prevoz djece iz prigradskog područja, koja su evidentirana kod CSR. Aktivnosti sa ovom grupom djece realizovaće stručnjaci CSR. U vrijeme trajanja projekta sve aktivnosti za djecu će biti besplatne.

Ovim projektom  želimo pokazati da rad sa djecom i mladim kroz aktivnosti koje doprinose njihovom razvoju i za koje su i oni zainteresirani predstavlja najbolji način prevencije maloljetničkog prestupništva.

Prema planu projektnih aktivnosti  upravo je završena edukacija za zaposlene u centrima za socijalni rad  i policiju iz Srpca i Čelinca.

U toku su aktivnosti za pripremu edukacije za 50 prosvjetnih radnika iz osnovnih i srednjih škola iz ove dvije zajednice.