Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)

Publikacije 27 Mart 2015

Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI) predstavlja glavni dio Instrumenta za procjenu, pored obrazca početne procjene najboljeg interesa djeteta u pokretu, a riječ je o pokušaju da se u jedan koherentan alat, baziran na standardima dobre procjene, ugrade sve bitne informacije i procedure koje su bazirane na pravima djeteta i kao krajnji produkt imaju utvrđivanje najboljeg interesa djeteta u datoj situaciji i trenutku i djelovanje u skladu s njim.

Više informacija

Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta

Publikacije 27 Mart 2015

Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta (PNID) pomoći će vam da u svakoj fazi programiranja primijenite osnovne principe i vrijednosti prava djeteta. Daće vam odgovore na mnoga pitanja koja počinju sa „kako”, do kojih su došli profesionalci i organizacije koje su se upravljale ovim principima.

Više informacija

Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini

Publikacije 27 Mart 2015

Brošura "Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u BiH" je namijenjena profesionalcima u vladinom i nevladinom sektoru, kako bi dalje zajedno radili na unapređenju i razvijanju servisa i programa po mjeri djece u pokretu.

Više informacija

Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja

Publikacije 20 Decembar 2014

"Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja" se sastoji iz dva dijela. Prvi se bavi analizom usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote konvencija), a u drugom dijelu su dati rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djece u BiH.

Više informacija

1 2 3 4