Snažniji glas za djecu

Grupa nevladinih organizacija koje se bave pravima djeteta: UG „Zdravo da ste“ Banjaluka, HUG „Naša djeca“ Sarajevo, UG „Budućnost“ Modriča, UG „Svjetionik“ Prijedor, UG „Sretni Romi“ Tuzla, UG „Zemlja djece“ Tuzla, UG „Udruženje za mentalno nedovoljno razvijena lica“ Banjaluka, UG „Budimo aktivni“ Sarajevo, UG «Centar za prava djeteta» Konjic, UG „Fondacija lokalne demokratije“ Sarajevo, UG „Naša djeca“ Zenica, UG „Step by Step“ Sarajevo, UG „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje, na inicijativu Save the Children Norway, potpisale su memorandum o saradnji s ciljem razvijanja partnerskih odnosa, unapređenja stanja prava djeteta u BiH i formiranja mreže NVO za prava djeteta.

Mreža se osniva s ciljem jačanja uticaja organizacija članica, i civilnog društva uopšte, na lokalnom, entitetskom, državnom i međunarodnom nivou, a radi promocije i sprovođenja u praksu Konvencije o pravima djeteta i podizanja kvaliteta života djece u BiH.

Osnovni principi djelovanja mreže “Snažniji glas za djecu” su:

 1. Saradnja će biti bazirana na principu zajedničkog razumijevanja, dogovora i potrebe za zajedničkim djelovanjem na unapređenju života djece u BiH
 2. Mreža je resurs i pripada svim udruženjima koja joj pristupe
 3. Svi planovi za aktivnosti i nastupanje će biti kreirani zajednički
 4. Održavaće se redovna razmjena informacija o aktivnostima mreže
 5. Vršiće se slobodna razmjena iskustava i saradnja unutar mreže
 6. Sve zajedničke aktivnosti biće bazirane na Konvenciji o pravima djeteta a posebno na četiri osnovna principa Konvencije: život, opstanak i razvoj djece, najbolji interes djeteta, nediskriminacija i učešće djece
 7. Biće zastupljena participacija svih članica mreže u aktivnostima vezanim za promociju mreže
 8. Poštovaće se principi transparentnosti u svim oblicima saradnje
 9. Različitosti između udruženja biće poštovane
 10. Mreža će biti otvorena i težiće da se u nju uključi što veći broj udruženja koja rade za dobrobit djece
 11. Informacije koje se budu dijelile sa drugima, unutar i u ime mreže, će biti tačne, provjerene, relevantne i važeće.

Inofrmacije o mreži "Snažniji glas za djecu" možete pogledati OVDJE.