Nasilje nije školski predmet

U okviru projekta "Nasilje nije školski predmet", koji je podžan od strane EU, vođena je kampanja prevencije i smanjenja nasilja u školi. U okviru te kampanje snimljen je i ovaj spot.