Kancelarija ombudsmena

Nasilje nad djecom se može prijaviti i instituciji Ombudsmana, Obudsmanu za djecu ili Odjelima za prava djeteta pri instituciji Omubdsmana (u zavisnosti od toga kako je ova institucija organizovana). Ove prijave se dalje procesuiraju po pravilima službe Ombudsmana, a žrtve i počinioci mogu dobiti informacije o svojim pravima.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Institucije kojima se može prijaviti nasilje

 

Škola

 

Policija

 

CSR

 

Zdravstvene ustanove

 

Nadležna tužilaštva