Nadležna tužilaštva

Nasilje nad djecom se može direktno prijavljivati i nadležnom tužilaštvu.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Institucije kojima se može prijaviti nasilje

 

Škola

 

Policija

 

CSR

 

Zdravstvene ustanove

 

Kancelarija ombudsmana