Djeca, mobilni telefoni i nasilje

Jedan od popularnih oblika nasilja nad djecom, koji donosi moderno doba tehnologije je i nasilje putem mobilnih telefona. Ono uključuje bilo kakav oblik poruke zbog koje se dijete osjeća neugodno ili mu se tako prijeti - može biti tekstualna, videoporuka, fotografija, poziv - odnosno bilo kakva višestruko slana poruka kojoj je cilj uvrijediti, zaprijetiti, nanijeti bilo kakvu štetu djetetu, vlasniku mobilnog telefona.

Šta mogu da urade roditelji?

  • Naglasite djetetu da bude pažljivije kada bira kome daje broj mobilnog telefona.

  • Neka pažljivo koristi neku od chat usluga preko mobilnog telefona.

  • Ako dobije poruku s nepoznatog broja, neka ne odgovara. Ne treba da odgovara ni na poznate brojeve ako se zbog sadržaja poruke osjeća loše ili neugodno.

  • Istaknite djetetu da bude pažljivije kada šalje poruke drugima.

  • Potaknite ga da se prije slanja poruke zapita može li ona uvrijediti ili na bilo koji način naštetiti onome koji je prima

  • Postavite pravilo prema kojem nije dopušteno slati fotografije ili videozapise drugih ljudi bez njihova dopuštenja, kao ni slati sadržaje koji mogu uvrijediti druge ljude.

  • Ako dijete dobije neprimjerenu poruku, poziv ili je izloženo nasilju, dajte mu podršku i potaknite ga da odmah razgovara s vama ili nekom drugom odraslom osobom u koju ima povjerenja (poput nastavnika, školskog psihologa, pedagoga), kako se problem ne bi pogoršao.

  • Ako je riječ o ozbiljnijim oblicima nasilja, posebno zastrašujućim prijetnjama, razmislite o tome da sve prijavite policiji. U takvim slučajevima dobro je sačuvati poruke u mobilnom telefonu, ili negdje drugdje zapisati podatke o datumu, vremenu i sadržaju poruke ili poziva.

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:


Mediji i nasilje


Djeca, internet i nasilje