Publikacije

No. ImeVeličina
1Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
2Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
3Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
4Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primjene Lanzarote konvencije903.3KB
5Nasilje nije školski predmet3.3MB
6Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
7Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
8Prevencija nasilja nad djecom - brošura za učenike od I do IV razreda osnovne škole2.0MB
9Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.7MB
10Program mjera za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama49KB
11Protokol o postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece725.7KB
12Protokol o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja149.8KB
13Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom3.2MB
14Spriječimo nasilje među djecom348.3KB
15Svako dijete ima pravo u školi se osjećati dobro i sigurno486.8KB
16Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
17Vršnjačko nasilje u osnovnim školama894.0KB
18Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja1.0MB
19Zaustavimo nasilje nad djecom! 2015-1
Fizičko kažnjavanje djece: nevalidna argumentacija
1.1MB