Posljedice nasilja

Nasilje ostavlja posljedice na one koji trpe nasilje, ali i na one koji se ponašaju nasilno. Takođe, ostavlja posljedice i na one koji to nasilje posmatraju, jer mogu da se naviknu na nasilje, da im ono postane normalno i da se i sami nađu u situaciji da ga trpe ili da nasiljem rješavaju svoje probleme.

Djeca koja su izložena nasilju često su fizički povrijeđena, postaju plašljiva, ne ide im se u školu, slabije uče, tužna su, nisu raspoložena za druženje, a ponekad i ona postaju nasilna. Ako ovakvo stanje traje duže, i ako se tom djetetu ne pomogne, to može zauvijek da obilježi ličnost djeteta koje trpi nasilje. Ono može postati plašljiva i nesretna odrasla osoba ili može i samo početi da se ponaša nasilno.

Svako se može naći u situaciji da trpi nasilje!

Ipak, neka djeca su češće u toj situaciji. Tako, u školi ili vršnjačkoj grupi, to su djeca koja se po nečemu razlikuju od drugih. To, na primjer, mogu biti djeca koja su veoma visoka ili niska, nose naočale, bucmasta su ili mršava, pripadaju drugoj nacionalnosti, oblače se skromno ili neobično, imaju loše ocjene ili su super odlikaši, ponašaju se na način koji privlači pažnju, siromašna su ili bolesna....

 

Pročitajte više i o sljedećim temama:

 

Šta je nasilje


Vrste nasilja


Ko vrši nasilje?


Zakonski okvir