Zaštitimo djecu od nasilja

Nasilje nad djecom postaje sve veći problem u BiH. Sveprisutnost nasilnih oblika ponašanja u odnosima među ljudima, medijima i zabavnim sadržajima, uzimaju svoj danak u obliku povećanja tolerancije prema nasilju i dovode učenja po neadekvatnim modelima. Ovako formirani obrasci ponašanja nalaze svoje žrtve među slabima, obespravljenima, malobrojnima.

Djeca su veoma često žrtve nasilja, posebno zbog uloge u društvu koja ih čini nemoćnim i nezaštićenim. Dok se uloga djece u društvu ne promjeni, tako da im se da veća moć, veća zaštita i prostor za ostvarivanje dječijih prava, ne možemo očekivati smanjenje broja djece koja trpe nasilje. Djeca se često i sama nasilno ponašaju, kako prema vršnjacima, tako i prema odraslima.

Ovaj sajt je posvećen problemu nasilja nad djecom u BiH. Namjera nam je da objedinimo i udružimo napore svih onih koji se bore protiv nasilja nad djecom. Pozivamo sve organizacije, institucije, inicijative i pojedince da nam se pridruže i doprinesu svojim aktivnostima, informacijama, istraživanjima, dokumentima i materijalima, da djeca i odrasli na jednom mjestu mogu pronaći sve što im može pomoći u slučajevima kada se nasilje dogodi ili kada žele da ga spriječe.