Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji

Opšta 11 Maj 2010

NVO "Zdravo da ste" iz Banje Luke i "Naša djeca" iz Sarajeva, uz podršku Save the Children Norveške, podnijele su 06.04.2010. godine UN Komitetu za prava djeteta Alternativni izvještaja za fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.

Više informacija

Počeo projekat „Prevencija maloljetničkog prestupništva na lokalnom nivou“

Opšta 01 Mart 2010

NVO „Zdravo da ste“ je počela  sa realizacijom projekta „Prevencija maloljetničkog prestupništva na lokalnom nivo“ koji finansijski podržava Evropska komisija u iznosu od 80% vrijednosti projekta. Cjelokupan projekat je baziran na Strategiji borbe protiv maloljetničkog prestupništva u Bosni i Hercegovini 2007- 2010. godina.

Više informacija

Počeo projekat "Prevencija maloljetničkog prestupništva na lokalnom nivou"

Opšta 01 Mart 2010

NVO "Zdravo da ste" je počela sa realizacijom projekta "Prevencija maloljetničkog prestupništva na lokalnom nivo" koji finansijski podržava Evropska komisija u iznosu od 80% vrijednosti projekta. Cjelokupan projekat je baziran na Strategiji borbe protiv maloljetničkog prestupništva u Bosni i Hercegovini 2007- 2010. godina.

Više informacija

NVO koalicija za zaštitu i unapređenje života djece u BiH

Opšta 21 Decembar 2009

Na inicijativu „Zdravo da ste“ iz Banja Luke i „Naše djece“ iz Sarajeva i podršku 11 nevladinih organizacija iz BiH, te pomoć Save the Children Norway, 18.12.2009. godine formirana je NVO koalicija za zaštitu unapređenja života djece u BiH. Tog dana je potpisan Memorandum o saradnji.

Više informacija

1 2 3 4 5 6