Borba protiv vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini

Opšta 29 April 2009

U okvru projekta „Borba protiv vršnjačkog nasilja", koji je podržan od EU i koji NVO Zdravo da ste, sa svojim partnerima, realizuje u osnovnim školama „Aleksa Šantić" u Banjaluci i „Mejdan" u Tuzli, u prvoj polovini aprila je realizovan prvi ciklus edukacije o dječjim pravima. Ovim  programom je obuhvaćeno 57 djece, učenika od V do VIII razreda, 61 nastavnik i 28 roditelja.

Više informacija

Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama

Opšta 05 Mart 2009

S ciljem doprinosa procesu djelovanja državnih mehanizama za zaštitu prava djeteta u skladu sa preporukama UN Komiteta za prava djeteta i odredbama Konvencije o pravima djeteta koje nalažu

Više informacija

Raspored časova

Opšta 30 Januar 2009

U okviru projekta "Nasilje nije školski predmet", koji je podržan od strane EU, izrađeno je 25.000 rasporeda koji će biti distribuirani u osnovnim školama širom BiH. 

Više informacija

Borba protiv vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini

Opšta 08 Decembar 2008

Zdaravo da ste, u partnerstvu sa osnovnim školama „Aleksa Šantić" iz Banjaluke i „Mejdan" iz Tuzle", 23. novembra počinje sa realizacijom projekta „Borba protiv vršnjačkog

Više informacija

1 2 3 4 5 6