Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja

Publikacije 20 Decembar 2014

"Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja" se sastoji iz dva dijela. Prvi se bavi analizom usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote konvencija), a u drugom dijelu su dati rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djece u BiH.

Više informacija

Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primjene Lanzarote konvencije

Publikacije 20 Decembar 2014

U okviru projekta “Lanzarote konvencija u BiH” razvili smo indikatore za praćenje primjerne Lonvencije o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Rezultati primjene indikatora na terenu, a koje su koristile nevladine organizacije, članice mreže “Snažniji glas za djecu”, nalaze se u prvom dijelu Izvještaja o pilotiranju indikatora za praćenje Lanzarote konvencije.

Više informacija

Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini

Publikacije 13 Novembar 2013

U okviru projekta “Lanzarote konvencija u Bosni i Hecegovini”, koji finansira EU, a sprovode “Zdravo da ste” iz Banje Luke i “Zemlja djece” iz Tuzle, realizovano je istraživanje o stavovima i razumijevanju problema seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, kao i rizika izloženosti djece seksualnom zlostavljanju na nivou BiH.

Više informacija

Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama

Publikacije 27 Decembar 2010

Iz želje i potrebe da se zaštite djeca koja su izložena nasilnom ponašanju svojih vršnjaka, ali i da se pomogne djeci koja se nasilno ponašaju, nastao je "Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama". U njemu se mogu pronaći odgovori na pitanja koja su vezana za nasilje, njegove uzroke i posljedice, načine uspješne komunikacije, te aktivnosti, koje nastavnik i stručni saradnici u školama mogu da primjenjuju sa učenicima.

Više informacija

1 2 3 4