Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju

Publikacije 04 Novembar 2010

U okviru projekta "Prava djece - može to bolje", koji finansijski podržava Save the Children Norway, u okviru NVO "Zdravo da ste" formirana je grupa mladih In spe - u nadi. Ova grupa je sprovela istraživanje na temu dječije prostitucije, pornografije i trgovine djecom.

Više informacija

Prevencija nasilja nad djecom - brošura za učenike od I do IV razreda osnovne škole

Publikacije 21 Juli 2009

Draga djeco! Iz brošure "Prevencija nasilja nad djecom - brošura za učenike od I i IV razreda osnovne škole" možete saznati šta je nasilje, kako ga prepoznati, šta treba uraditi ako se neko nasilno ponaša, kako se odbraniti od onih koji vrše nasilje i puno drugih stvari.

Ova brošura, pored toga što može koristiti vama - djeci, može biti od velike koristi i  vašim roditeljima, ali i svima onima koji rade sa djecom.

Više informacija

Vršnjačko nasilje u osnovnim školama

Publikacije 05 Mart 2009

Istraživanje o problemu i pojavnim oblicima nasilja među djecom u osnovnim školama provelo je Udruženje Vesta u saradnji sa partnerskim organizacijama u okviru projekta „Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama". Istraživanje je imalo za cilj da ispita prisutnost, pojavne oblike i učestalost nasilja me|u djecom u osnovnim školama te definisanje preporuka za otklanjanje ovog problema.

Više informacija

Nasilje nije školski predmet

Publikacije 08 Decembar 2008

U Konvenciji se navodi da niko, ni na koji način, ne smije da povrijedi dijete, a da odrasli trebaju da stvore uslove da djeca budu zaštićena od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja. I pored toga, u Bosni i Hercegovini su svi oblici nasilja nad djecom i među djecom u velikom porastu.

Više informacija

1 2 3 4